// Kezdő oldal / Bemutatkozás / Értékrendünk

Vállalkozásunk nevének első tagja – ALTUS – az Olimpiai Játékok jelszóhármasának egyik tagjára utal: szakmai munkánk során feljebb, magasabbra szeretnénk jutni.
Arra törekszünk, hogy a nemes szándék ne csak fizikai síkon, az anyagi világban felmutatható eredményekben fejeződjön ki, hanem olyan szellemi-lelki építkezésben, amely által méltóvá válhatunk valós szellemi információk befogadására, életünk részévé tételére, és megérvén arra, a közösség érdekében történő átadásra is.
A helynévként megjelenő – SAVARIA – közvetlenül székhelyünkre, Szombathely városára utal. Fontos a gyökerek rögzítése, de nem azért, mintha tevékenységünk csak e városra, Vas megyére vagy Magyarországra korlátozódna. Sokkal inkább azért, mert a szülőföld hordozta alapimpulzus végig kíséri felismert kötelességeink és vállalt feladataink teljesítését, önazonosságunk ápolását, biztosítja tehát egészségünket.
Változatos tervezési feladataink sorát valójában az alábbi gondolatok fűzik eggyé:
Munkánk során a természeti és építészeti értékek, valamint a társadalmi gazdasági érdekek összehangolására törekszünk.

ÉP-ÍTés = ÉLet

A Föld egyik legősibb nyelvében, a magyarban hasonló tartalomra, az új teremtésére, a régi megőrzésére továbbvitelére egyetlen szó is elegendő, az: ÉP-ÍTés. Indoeurópai társainál többet vállaló fogalom ez, mivel az ezzel jelölt (gyakran emberi) tevékenység során az építő a folyamatosan fennálló EGYséget bontja meg a neki adatott szabadságfok által, ÍT-ÉLi meg és teremti újra, immáron MAGasabb szinten. Ez tehát nem időről-időre történő „akciózás”, hanem egy az élettel közösségben felvállalt MAGaTARTás. Egyszerre tudja az állapot szerűséget (lásd állat szavunk) és a folyamatos változást (lásd növény szavunk). Igazi alkotás, valódi kreáció, csak így jöhet létre.

Virtuart Kreatív Stúdió
FALEXX Portal System